Què pensem?

Aquest és el nostre ideari:

Àmbit de relació personal
Desenvolupar les facultats i capacitats humanes de manera harmònica i natural

Àmbit de relació amb la comunitat
Desenvolupar actituds que facin possible la vivència i transmissió de valors comunitaris

Àmbit de relació social
Desenvolupar actituds alliberadores, de tolerància, de solidaritat i de respecte que comprometin a l’home/dona amb el món per fer-lo més just.

Àmbit de relació ambiental
Descobrir i aconseguir l’equilibri que l’home/dona ha de mantenir amb el seu entorn, tot respectant-lo sabent que la terra és un sistema que cal preservar.

Àmbit de relació transcendental
Descobrir les limitacions de l’home/dona i reflexionar sobre preguntes que l’home no es pot respondre.

Leave a Reply